گروه علمی بافران
مجمع دانشجویان بافرانی

تکنیک های اچ کردن برای جوش های فولاد زنگ نزن

ریز ساختار جوش های فولاد زنگ نزن می تواند با یکی از تکنیک های اچ کردن[1] آشکار شود. فلز جوش، ناحیه ذوب شده جزئی اطراف جوش و گاهی اوقات HAZ، همگن نیستند، بنابراین به طور متفاوت از فلز پایه اچ می شوند. یک قطعه جوش خورده فولاد زنگ نزن ممکن است شامل دو نوع مختلف فولاد زنگ نزن باشد، یا حتی اتصالاتی از یک فولاد زنگ نزن به یک فلز آهنی دیگر یا به یک آلیاژ پایه نیکل باشد. فلز پر کننده فولاد زنگ نزن ممکن است برای اتصال فولادهای کربنی یا فولادهای کربنی یا فولاد کم آلیاژ یا برای روکش کاری چنین فولادهایی مورد استفاده قرار گیرد. فولادهای زنگ نزن همچنین ممکن است توسط آلیاژ پایه نیکل اتصال داده شوند. انواع اچ کننده ها[2]

و روش های اچ کردن گوناگونی برای تأمین نتایج محققان پیدا شده است[1].

روش های اچ کردن می تواند به روش های شیمیایی، روش های الکترولیتی و روش های لکه زنی[3] تقسیم می شوند. عموماً، روش های شیمیایی  برای کاربرد ساده تر است و به تجهیزات کمی نیاز دارد، بنابراین این روش ها برای غیر متخصص ها ترجیح داده می شود. روش های الکترولیتی توسط افراد متخصص در آزمایش آلیاژ های مقاوم به خوردگی، ترجیح داده می شود. روش های لکه زنی برای آشکار کردن فاز های مورد نظر در کنتراست بالاتر یا رنگی نسبت به روش های دیگر بیشتر کمک می کند. جداول 1، 2 و3 شامل روش های اچ کردنی است که مؤلفان در آزمایش ریز ساختار جوش فولادهای زنگ نزن مناسب تشخیص داده اند. این بدان معنی نیست که این لیست جامع می باشد، بلکه صرفاً آن چیزی است که مؤلفان به طور متداول برای مواد فهرست شده استفاده می کنند. فهرست گسترده تری ارز اچ کننده ها و روش های اچ کردن می تواند در کتاب مرجع فلزات ASM[2] و در کتاب مرجع CRC اچ کننده های فلز یافت شود[3].

 

 

 

جدول 1-اچ های شیمیایی برای فولادهای زنگ نزن

اچ کننده

ماده

ترکیب/ مورد استفاده

ملاحظات

کالینگ شماره 1

(Kallings No.1)

مارتنزیتی

5/1 گرم ، ml33HCl، ml33 اتانول، ml33  ،غوطه وری یا تماس موضعی در دمای محیط.

تیره ها مارتنزیت، رنگی ها فریت و آستنیت مورد حمله قرار نگرفته است.

ویللا

(Villelas)

مارتنزیتی

1 گرم اسید پیکریک، ml5HCl، ml100 اتانول، غوطه وری یا تماس موضعی در دمای محیط.

مارتنزیت اچ می شود، مابقی کاربیدها، فاز سیگما و فریت نمایان می شود.

کالینگ شماره 2

(Kallings No.2)

آستنیتی، دوفازی

5گرم ، ml100HCl، ml100 اتانول ،غوطه وری یا شستشو در دمای محیط.

تیره ها فریت در فلز جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی و دو فازی، مابقی آستنیت روشن. یک اچ کننده چندکاره است ولی باید تازه استفاده شود زیرا اچ کهنه تمایل به ایجاد حفره دارد.

اسید های مخلوط شده

فریتی، آستنیتی، دوفازی

بخش های مساوی HCl،  و اسید استیک.

تازه استفاده شود، تماس موضعی در دمای محیط.

یک اچ عمومی، فریت و آستنیت، الگوهای جدایش، رسوب ها مرز دانه ها را آشکار می کند. این اچ کننده باید چند دقیقه پس از مخلوط کردن استفاده شود و وقتی به رنگ نارنجی در آمد دور ریخته شود.

گلیسرژیا

(Glyceregia)

ماتنزیتی، فریتی، آستنیتی، دوفازی

سه بخش گلیسرول، 5-2 بخش HCl،1 بخش  .

تازه استفاده شود، غوطه وری یا تماس نوضعی در دمای محیط.

یک اچ برای مقاصد عمومی با اسیدهای مخلوط شده امّا خیلی خورنده نیست. این محلول فریت و آستنیت را نمایان کرده، به فاز سیگما و مارتنزیت حمله می کند. محلول باید تازه مصرف شود و وقتی به رنگ نارنجی در آمد دور ریخته شود.

تیزاب سلطانی رقیق

(Dilute aqua regia)

جوش های غیر مشابه

Ml15HCl، ml5  ،ml100  ،در دمای محیط.

برای اچ کردن اتصالات فولادی زنگ نزن به فولاد کربنی و کم آلیاژ، برای فلز پر کننده فولاد زنگ نزن که برای فولادهای پر کربن استفاده می شود و برای روکش کاری فولاد زنگ نزن بر روی فولاد کربنی مفید است. این محلول منجر به آشکار شدن ساختار در منطقه متأثر از حرارتفولاد کربنی و فولاد کم آلیاژ نیز می شود، اگر چه زمان در معرض قرار گرفتن باید محدود باشد تا از اچ شدن زیادHAZ اجتناب گردد. این محلول آستنیت را تیره و فریت، فاز سیگما و کاربید ها را نمایان می کند.

موراکامی

(Murakami’s)

دوفازی و سوپر دوفازی

10گرم  ،10گرم KOH یا 7 گرم NaOH،ml100  ،حرارت داده شده تا 80 الی 100درجه سانتیگراد. غوطه وری در محلول تازه.

به دلیل دودهای سیانید آزاد شده زیر هود استفاده شود.

باید تازه استفاده شود زیرا به خاطر تبخیر قدرت آن تغییر می کند. این محلول فریت را تیره ، فاز سیگما را نمایان وبه رنگ آبی روشن در می آید و آستنیت را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

 

جدول 2-اچ های الکترولیتی برای فولادهای زنگ نزن

اچ کننده

ماده

ترکیب/ مورد استفاده

ملاحظات

اسید اگزالیک 10 درصد

 فریتی، آستنیتی

10گرم اسید اگزالیک،ml90 .

در دمای محیط، اچ در 3 تا 6 ولت برای 50تا 60 ثانیه.

برای آشکار کردن مرزدانه ها بسیار موثر است به ویژه اگر در  آن ها کاربید رسوب کرده باشد. این روش اغلب برای مشخص کردن حساسیت استفاده می شود.

رامیرز

(Ramirez’s)

دوفازی و سوپر دوفازی

40 درصد حجمی   درآب.

مرحله اول: به کار بردن 1 تا2/1 ولت برای دو دقیقه.

مرحله دوم: به کار بردن 75/0 ولت برای 7 دقیقه.

در این روش  انواع مختلف آستنیت شکل گرفته می شود بدون این که نیتریدهای کروم زیاد اچ شوند.

 

جدول3-روش های لکه زنی برای فولادهای زنگ نزن

اچ کننده

ماده

ترکیب/ مورد استفاده

ملاحظات

موراکامی اصلاح شده

 دوفازی

اسید اگزالیک 10 درصد، به طریق الکترولیتیک در 6 ولت برای 10تا20 ثانیه. غوطه وری درموراکامی جوشان (10گرم پرمنگنات،10گرم KOH، ml100  ) تا 60 دقیقه.

در هر دو محلول فاز های فریت و آستنیت آشکار می شوند. موراکامی جوشان یک فیلم بر روی فریت ایجاد می کند که الگوهای جدایش در فریت آشکار می شود، آستنیت، سفید باقی می ماند.

فروفلویید

(Ferrofluid)

آستنیتی، دوفازی

به کاربردن سوسپانسیون کلوییدی فروفلویید( ) در پارافین. شستشودادن محلول از نمونه و سپس خشک کردن.

 

ذرات  با فاز فریت می چسبند، به دلیل پسماند مغناطیسی وفریت را رنگی می کنند. آستنیت، سفید باقی می ماند. این روش کنتراست بسیار خوبی بین فریت و آستنیت ایجاد می کند.

 

 

منابع:

[1] John C. Lippold and Damian J. Kotecki, Welding Metallurgy & Weldibility of Stainless Steel,

[2] Park, OH.,  ASM  Metals  Handbook, 9th. Ed.,Vol.9, ASM International Materials, PP. 279-296, 1985.

[3] Walker, P., And Tern, w. h., eds. CRC Handbook of Metal Etchants, CRC Press, Boca Raton, FL, PP. 1188-1199, 1991.

 [1] - Etching Techniques

[2]  - Etchants

[3] - Staining Method


برچسب‌ها: فولادهای زنگ نزن
[ یکشنبه نهم مهر 1391 ] [ 2:4 ] [ محمد عرب ]

حضرات دوستان  سلام

یکی از دغدغه‌ها‌ی دانشجویان و به خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تهیه کتاب‌های علمی روز و جدید به زبان لاتین و مرتبط به واحدهای دروس و پروژه‌های دانشگاهی است که غالباً با قیمت های بالا به فروش می‌رسد و یا فیلتر  و تهیه آن برای دانشجویان مشکل است.

لیست سایت هایی که کتاب های مورد نظر را به صورت رایگان در قالب ورد و پی‌دی‌اف در اختیار بازدید کنندگان قرار می‌دهد به صورت زیر برای رفاه حال دانشجویان جمع‌آوری شده است:

 

نام سایت                                                 توضیحات

Ebookee یک منبع مناسب در زمینه دانلود کتابهای علمی

FreeBookSpot شما می توانید در این سایت به جستجو و دانلود کتاب در مباحثی نظیر برنامه نویسی، مهندسی، موضوعات علمی، داستانی و … بپردازید.

  Free-eBooks وب سایتی که از طریق آن علاوه بر یافتن کتب مختلف، قادر به دانلود مجله های معروف حهان نیز می باشید.

FreeComputerBooks در آن می توانید کتاب های مختلفی را در زمینه کامپیوتر بیابید. مزیت این سایت، دسته بندی ایده آل آن است که علاوه بر داشتن ۱۲ دسته اصلی، شامل ۱۵۰ زیر دسته مختلف است که جهت یافتن کتاب مورد نظرتان بسیار مفید خواهند بود.

FreeTechBooks کتاب های مختلفی را در زمینه مهندسی و علوم کامپیوتر را می توانید در آن بیابید.

Scribd وب سایتی جهت به اشتراک گذاری فایل ها با فرمت برنامه های مختلفی نظیر Word، Excel، PowerPoint و PDF می باشد.

Globusz یکی از وب سایت های معروف در زمینه دانلود کتاب های رایگان است!

KnowFree  کاربران این وب سایت به مبادله کتاب ها، آموزش های ویدیویی و سایر موارد این چنینی به صورت رایگان در آن می پردازند.

OnlineFreeEbooks  شامل ۹ دسته بزرگ در زمینه کتاب های بازرگانی، مهندسی، سخت افزار، برنامه نویسی و … می باشد که قابلیت دانلود به صورت رایگان را دارا می باشد.

  MemoWare اگر پاکت پی سی دارید احتمالا این وب سایت برای شما بسیار مناسب است چرا که فرمت کتاب های آن هماهنگ با دستگاه هایی نظیر همان است.

EBookLobby دیتابیسی نه چندان کامل در کلیه زمینه ها

OnlineComputerBooks  شامل کتاب های مختلفی در زمینه های رایج است.

GetFreeeBooks  کلیه کتاب های موجود در این وب سایت، کتاب هایی هستند که به صورت قانونی امکان دانلود را دارند.

libgen داروخانه کتاب

TheOnlineBooksPage لیست بیش از ۳۰۰۰۰ کتاب رایگان موجود در سطح نت!

morefreeebooks.net  در کلیه زمینه ها

Project Gutenberg دیتابیسی شامل بیش از ۳۳۰۰۰ کتاب الکترونیک در فرمت های مختلف.

Scribd  کتاب های مورد نظرتان را پیدا کنید، بخوانید و برای دیگران به اشتراک بگذارید.

ManyBooks.net  بیش از ۲۹،۰۰۰ کتاب رایگان در دسترس وجود دارد.

Get Free e-Books سایت رایگان کتابهای الکترونیک که در آن شما می توانید کتاب کاملا رایگان دانلود کنید.

The eBook Directory دسترسی به هزاران کتاب که بسیار عالی دسته بندی شده اند.

PDFoo کتاب های مختلف در زمینه های کسب و کار، کامپیوتر، مهندسی، تجارت آزاد، پادکست ها و … موجود می باشد.

           KnowFree ۱۱۰۰۰ کتاب الکتورنیک در دسته بندی های مختلف

ebooks-space   دانلود رایگان کتابهای وب سایت در زمینه هایی مانند کامپیوتر، IT، برنامه نویسی زبان، توسعه نرم افزار، آموزش و طراحی پایگاه داده ها در قالب فایل PDF و CHM.

Bibliotastic    این سایت بدرد نویسندگان جوانی می خورد که تمایل دارند بازخورد مطالب خود را توسط مخاطبان ببینند.

Globusz پلت فرمی که برای نویسندگان جدید آزمون مهارت های نوشتن خود را توسط خوانندگان واقعی فراهم می کند.

avidpdf موتور جستجوری فایل های pdf

MemoWare    شما می توانید در میان عنوان، نویسنده و توضیحات، نام نویسندگان، تاریخ اضافه شده، میانگین رتبه، رده، فرمت سند، بستر های نرم افزاری PDA و گزینه های زبان جستجو کنید.

Diesel E-book Store جستجو و دانلود کتاب در زمینه های مختلف

Read Easily! کتابخانه دیجیتال با قابلیت های جالب برای خواندن کتاب در محیط سایت

BookBooN   تمام کتاب ها را می توان بدون ثبت نام دریافت کنید. این کتابهای الکترونیک قانونی و منحصرا برای Bookboon نوشته شده

Planet eBook این سایت حاوی لیست بزرگی از کتابهای رایگان در موضوعات مختلف است.

PDF Search Engine همانطور که از نام نشان می دهد موتور جستجوی PDF یک ابزار برای پیدا کردن کتابهای آنلاین رایگان است.

eBook Junkie شما می توانید تعدادی از کتابهای الکترونیک رایگان قابل دانلود از این سایت دریافت کنید.

uFindBook دانلود کتابهای الکترونیک رایگان بیش از ۲۰۰،۰۰۰ عنوان طبقه بندی شده را در فرمت PDF، CHM، HTML

E-Books Directory ین سایت حاوی لیست بزرگی از کتابهای رایگان در موضوعات مختلف است.

PDF Geni یک موتور جستجو است

e-books Download Free دانلود محبوب ترین کتابها به صورت رایگان

bookglutton ایجاد شبکه اجتماعی گرداگرد یک کتاب و دعوت دوستان برای دیدن آن

Book-Bot دیتابیسی شامل ۱۴۵۷۱ کتاب الکترونیک

e-Book Lobby کتابهای رایگان را به دسته های مختلف تقسیم شده است. طیف وسیعی از کسب و کار، هنر، محاسبات و آموزش و پرورش.

PlanetPDF لیست نه چندان کامل از کتابهای رایگان

          PDF Gallery گالری از کتابهای مختلف از دسته های مختلف

[ یکشنبه نهم مهر 1391 ] [ 0:28 ] [ محمد عرب ]

مشخصات عضو باشگاه متخصصین بافران

00003

نام :عارف

نام خانوادگی :پوربافرانی

تاریخ تولد 19/04/1371                   محل توّلد : بافران

نام پدر :حسین             نام پدربزرگ : حسن

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک صنایع

  گرایش :تأسیسات عمومی        مقطع : کاردانی(فوق دیپلم)

وضعیت تأهل : مجرد

محل سکونت : استان اصفهان –شهرستان نایین - شهرنایین

شماره تلفن همراه : 09139245262آدرس ایمیل :aref.porbafrani@yahoo.com

عنوان مدرک

تاریخ اخذ مدرک

عنوان رشته

محل اخذ مدرک

نام دانشگاه/موسسه

دیپلم

خرداد 1388

تأسیسات

شهر نایین

هنرستان شهید قدوسی

کاردانی

در حال تحصیل

مهندسی مکانیک صنایع

کاشان

دانشگاه علمی کاربردی واحد17 کاشان

 

مهارت های تخصصی :

تأسیسات حرارت مرکزی ساختمان-

علاقه مندی ها :

مطالعه کتاب های علمی ، فوتسال ، دیدن فیلم ، گردشگری

 

[ یکشنبه نهم مهر 1391 ] [ 0:12 ] [ محمد عرب ]

آشنایی با مسابقات سراسری عملیات حرارتی

عملیات حرارتی شامل اعمال سیکل های حرارتی گرم و سرد کردن است که منجر به بهبود خواص مکانیکی قطعه نهایی می شود. به طور مثال می توان با انجام عملیات حرارتی سختی، استحکام، مقاومت به سایش، مقاومت به ضربه و دیگر خواص یک قطعه را به شکل کاملاً محسوسی بهبود داد. لذا انجام عملیات حرارتی به منظور بهبود خواص قطعات، از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری بعمل آورده و صرفه اقتصادی مطلوبی را برای شرکت ها به همراه دارد.

معمولاً طراحی یک سیکل عملیات حرارتی فرایندی بسیار مشکل و پیچیده است که در محیط های صنعتی به علت نبود فرصت کافی، عدم آگاهی و یا نبود تجهیزات آزمایشگاهی از آن صرف نظر می شود. لذا مسابقات سراسری عملیات حرارتی با هدف ترویج این علم در میان صنایع مادر کشور و متقابلاً کمک به ارتقاء سطح علمی- پژوهشی دانشجویان مهندسی مواد و متالورژی شکل گرفته است و هر ساله با ارائه سیکل های برتر مسابقات به واحدهای تولیدی، مشکلی از مشکلات صنعت را رفع می نماید.

نحوه برگزاری مسابقات:

پس از گردآوری موضوعات و مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای مختلف صنعتی، تمامی موارد توسط کمیته علمی بررسی و با انتخاب بهترین گزینه از میان آن ها، سوال مسابقه بر اساس خواص مورد انتظار شرکت از آن قطعه، تعیین می گردد. سپس از همان آلیاژ قطعه مورد نظر مطابق با استانداردهای بین المللی نمونه ساخته شده و به تعداد کافی در اختیار تیم های شرکت کننده قرار داده خواهد شد.

تیم های شرکت کننده پس از اعمال سیکل های مورد نظر خود در طی مدت زمانی مشخص، گزارش کاملی از سیکل‌های آزمایش شده و سیکل انتخابی خود به همراه علت انتخاب را بصورت مقاله به دبیرخانه ارسال نموده و در روز برگزاری مسابقات نمونه های نهایی را به همراه خواهند آورد. با آغاز مسابقات، نمونه های هر تیم به ترتیب مورد آزمایش های مکانیکی مرتبط با سوال از قبیل تست کشش، ضربه، سختی سنجی و ... قرار گرفته و نتایج با نظارت دقیق کمیته علمی مسابقات که جمعی از اساتید مطرح کشور می باشند، معین خواهند شد. در نهایت تیم های برتر موظفند که بهترین سیکل های عملیات حرارتی بدست آمده را به شرکت و یا کارخانه طرح کننده سوال مسابقه ارائه نمایند.

اهداف مسابقات:

بی شک یکی از اهداف والای این سلسله مسابقات ایجاد تحرک، پویایی، نشاط و رقابت سازنده و سالم در بین دانشجویان مستعد و علاقمند به حوزه مهندسی مواد به خصوص در زمینه عملیات حرارتی است. از سوی دیگر چالش های صنعتی مرتبط با عملیات حرارتی و نیاز روزافزون جامعه صنعتی به اتخاذ روش هایی که ضمن حفظ و ارتقای کیفیت، ارزش افزوده بیشتری را به همراه داشته باشد، ضرورت توجه به این تخصص ممتاز از مهندسی مواد را بیش از پیش نمایان می سازد.

تاریخچه مسابقات :


ادامه مطلب
[ جمعه نوزدهم خرداد 1391 ] [ 19:21 ] [ محمد عرب ]

شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

 

شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) ، واقع در کرج – کیلومتر7 جاده ملارد – ضلع شمالی نیروگاه منتظر قائم – بلوار مپنا

صندوق پستی کارخانه : 335-31755

تلفن کارخانه : 6602311-0261           نمابر کارخانه: 6608606-0261

دفتر مرکزی : تهران – بلوار میرداماد – شماره 231 – کد پستی 1918953651

تلفن : 81981850-021                     نمابر : 22908661-021

آشنایی کلی با شرکت :


ادامه مطلب
[ جمعه نوزدهم خرداد 1391 ] [ 17:26 ] [ محمد عرب ]

گزارش کارآموزی محمّد عرب در

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا(پارس)

لینک دانلود فایل Word :

 

لینک دانلود فایل PDF:

[ دوشنبه هشتم خرداد 1391 ] [ 19:19 ] [ محمد عرب ]

مشخصات عضو باشگاه متخصصین بافران

00002

 

نام :محسن

نام خانوادگی : عرب

تاریخ تولد :۲۴/02/136۸                   محل توّلد : بافران

نام پدر : حسن (غلامحسین )              نام پدربزرگ : علی اکبر

رشته تحصیلی : شیمی کاربردی 

  گرایش : --------      مقطع : کارشناسی (لیسانس)

وضعیت تأهل : مجرد

محل سکونت : استان تهران –شهرستان شهریار - شهر اندیشه – فاز 1

شماره تلفن همراه : 09193697649

 آدرس ایمیل :  mohsen.arab5577@yahoo.com

عنوان مدرک

تاریخ اخذ مدرک

عنوان رشته

محل اخذ مدرک

نام دانشگاه/موسسه

دیپلم

خرداد 1385

ریاضی فیزیک

شهر اندیشه فاز1

دبیرستان نیکان

پیش دانشگاهی

خرداد 1386

ریاضی فیزیک

شهریار

دبیرستان شهید مفتح

کارشناسی

در حال تحصیل

شیمی کاربردی

شاهین شهر اصفهان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

مهارت های تخصصی :

-----

علاقه مندی ها :

بازی های کامپیوتری ، دیدن فیلم ، کوهنوردی ،خواندن کتاب های علمی ، پرورش حیوانات خانگی


برچسب‌ها: بافران
[ پنجشنبه چهارم خرداد 1391 ] [ 2:30 ] [ محمد عرب ]

کتاب نشت نشاء

جستاری در پدیده فرار مغزها

نویسنده : رضا امیر خانی

ناشر : موسسه انتشارات قدیانی

تاریخ نشر :۱۳۸۹

قیمت :۱۴۰۰۰ ریال

درباره کتاب :

امروز پر بسامد ترین عبارتی که لغت نخبگان را در بر درد همانا مهاجرت نخبگان است دقیقاً ماننده ی مغز در فرار مغزها وا نگار اصلاً مغزی که فرار نکند ونخبه ای که مهاجرت نکند .نه مغز است نه نخبه ! 


برچسب‌ها: کتاب
[ سه شنبه دوم خرداد 1391 ] [ 19:32 ] [ محمد عرب ]

کتاب نخبگان چگونه نخبه می شوند!

نویسنده : مالکولم گلدول

ترجمه :فائزه عسکری و فرناز عسکری

ناشر : سبزان

تاریخ نشر :۱۳۸۹

قیمت :۳۲۰۰۰ ریال

درباره کتاب :

ممکن است به نظر برسد که افراد موفق همه ی کارها را به تنهایی انجام داده اند .اما در واقع این گونه نیست .آن ها حتماً علاوه بر سخت کوشی خود از موفقیت های فوق العاده و منابع نامعلومی نیز بهره جسته و دنیا را طوری دریافته اند که دیگران نمی توانند .

ما همیشه فکر می کنیم که موفقیت نتیجه شایستگی های فردی است .اما مرور زندگی افراد نشان می دهد که موفقیت تنها حاصل کار خودشان نبوده .بلکه محیط زندگی آن ها نیز در دستیابی به این سطح از موفقیت سهم بسیاری داشته است .


برچسب‌ها: کتاب
[ سه شنبه دوم خرداد 1391 ] [ 19:18 ] [ محمد عرب ]

کتاب آکواریوم و اطلس ماهی های آب شور

تألیف و ترجمه:سید حامد موسوی و زینب مراد خانی

ناشر : نو آور

تاریخ نشر :۱۳۸۸

قیمت :۱۸۰۰۰۰ ریال

درباره کتاب :

مباحث این کتاب بر شش فصل کلی شامل شناخت اقیانوس ها و مناطق مرجانی تاریخچه آکواریوم های آب شور وبزرگترین آکواریوم های جهان . راه اندازی و نگهداری آکواریوم دریایی .انتخاب و نگهداری ماهی ها . شناسایی انواع ماهی های زینتی آب شور و نهایتاً تکثیر برخی از این ماهیان استوار گردیده است .در بخش شناسایی قریب به یک هزار گونه ماهی زینتی دریایی همراه با تصویر و حدود یک صد و پنجاه گونه از معروف ترین آن ها به صورت کامل وبا ذکر مشخصات و شرایط نگهداری معرفی شده اند . سایر مباحث اصلی عبارتند از : طراحی وراه اندازی آکواریوم .فیلتراسیون .نورپردازی.مدیریت حفظ کیفیت آب .مدیریت نگهداری ماهی ها .مدیریت تغذیه .مدیریت بهداشتی و بیماری ها .جدول سازگاری ماهی ها با یکدیگر .جدول سازگاری دلقک ماهی ها و شقایق ها ونحوه تکثیر پنج گونه از ماهیان آب شور.


برچسب‌ها: کتاب, کشاورزی, ماهی های آکواریومی
[ سه شنبه دوم خرداد 1391 ] [ 18:54 ] [ محمد عرب ]

کتاب متالورژی جوشکاری و جوش پذیری فولادهای زنگ نزن

تألیف :پروفسور جان لیپولد و دکتر دامیان کوتکی

ترجمه :دکتر مرتضی شمعانیان ومهندس محمد رحمتی

ناشر :جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان-مرکز انتشارات

تاریخ نشر :۱۳۸۹

قیمت :۷۰۰۰۰ ریال

درباره کتاب :

کتاب متالورژی جوشکاری و جوش پذیری فولادهای زنگ نزن در برگیرنده مطالبی در زمینه انواع فولاد های زنگ نزن و ترکیب شیمیایی آن ها .متالورژی فیزیکی وجوشکاری انواع فولادهای زنگ نزن .خواص مکانیکی انواع فولاد های زنگ نزن جوشکاری شده . تکنولوژی واستفاده از فولاد های زنگ نزن سوپر . اتصال غیر مشابه فولاد های زنگ نزن وروش های ارزیابی جوش پذیری می باشد . علاوه بر آن شامل توضیحاتی در زمینه کاربرد ها و محدودیت های سازه های جوشکاری شده از نوع فولاد های زنگ نزن می باشد .


برچسب‌ها: کتاب, جوشکاری, فولاد های زنگ نزن
[ سه شنبه دوم خرداد 1391 ] [ 6:22 ] [ محمد عرب ]

 

جوشکاری فولاد های زنگ نزن آستنیتی


برچسب‌ها: فولاد های زنگ نزن, جوشکاری
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1391 ] [ 1:36 ] [ محمد عرب ]

۰۰۰۰۱

نام : محمّد

نام خانوادگی : عرب

تاریخ تولد :01/02/1367                   محل توّلد : بافران

نام پدر : حسن (غلامحسین )              نام پدربزرگ : علی اکبر

رشته تحصیلی : مهندسی مواد 

  گرایش : متالورژی صنعتی      مقطع : کارشناسی (لیسانس)

وضعیت تأهل : مجرد

محل سکونت : استان تهران –شهرستان شهریار - شهر اندیشه – فاز 1

شماره تلفن همراه : 09126630638 

آدرس ایمیل :    m.arab334@yahoo.com

عنوان مدرک

تاریخ اخذ مدرک

عنوان رشته

محل اخذ مدرک

نام دانشگاه/موسسه

دیپلم

خرداد 1384

ریاضی فیزیک

شهر اندیشه فاز1

دبیرستان نیکان

پیش دانشگاهی

خرداد 1385

ریاضی فیزیک

شهریار

دبیرستان شهید مفتح

کارشناسی

در حال تحصیل

مهندسی مواد

شاهین شهر اصفهان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 سوابق شغلی :

---------

محل کارآموزی دوره کارشناسی :

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) ، کرج

مهارت های تخصصی :

تجربه در جوشکاری فولاد های کربنی و زنگ نزن ، بازرسی جوش و ریخته گری آلومینیوم

علاقه مندی ها :

مطالعه کتاب های علمی ، کوهنوردی ، دیدن فیلم ، مطالعه زبان و ترجمه متون انگلیسی


برچسب‌ها: بافران
[ سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391 ] [ 18:50 ] [ محمد عرب ]

حقايقي درمورد عناصر آلياژي و عناصرهمراهي كننده در فولاد ها

عناصر آلياژي اصولاً بر اساس عملكرد و رفتار خود ، نظير كاربيد سازي ، آستنيت سازي و فريت سازي واينكه چه خواص مشخص و ويژه اي را در فولاد ها به وجود مي آورند ، مد نظر قرار گرفته و طبقه بندي مي شوند . هر عنصر غير قابل تجزيه ، بر اساس ميزان مشاركت خود ، خواص معيني را در فولادها ايجاد مي كند . وجود چند عنصر در فولاد ، مي تواند موجب تقويت و اهميت يك خاصيت در فولاد شود و تاثير افزون تري را در مواد ايجاد نمايد . در بعضي از آلياژ ها نيز ، عناصر آلياژي قادر نيستند ، تاثير خاص يا مشخصه ويژه اي را ايجاد نمايند ، به علاوه ممكن است موجب تخريب ساير خواص مطلوب شوند . حضور عناصر آلياژي ، تنها شرط لازم براي ايجاد خواص مورد نظر در فولاد نيست . اين خواص عملاً تا زماني كه عمليات حرارتي وساير فرآيند هاي توليدي ، بر روي فولاد انجام نشود ، به دست نمي آيد . تاثيرات عمده اعمال شده و خواص ايجاد شده توسط عناصر آلياژي و ساير عناصر همراهي كننده در فولادها ، به شرح زير است :


ادامه مطلب
[ سه شنبه پنجم اردیبهشت 1391 ] [ 0:46 ] [ محمد عرب ]
با عرض سلام خدمت تمام بچه های خوب بافران وهمچنین بازدیدکنندگان محترم از وبلاگ :

می خواستم ببینم بچه ها نظرتون درباره این که ما در وبلاگ یک بخشی ایجاد کنیم و در اون بخش بچه های بافرون بیان و اسم،سطح تحصیلات ،محل تحصیل ،شغل ،آدرس ایمیلشون ،شماره تماس،پروژه ها وتحقیق هایی که تا به حال انجام دادن و در کل یه رزومه ای از خودشون را بهمون بدن بذاریم تو وبلاگ تا این طوری بچه ها بتونن برای برقراری ارتباط با هم یا انجام پروژه هایی که دیگران قبلاً رو اونا کار کردن یا شرکت در مسابقات علمی یا مشاوره در باره ی انتخاب رشته تحصیلی یا کنکور یا ردوبدل کردن مقاله و....از این اطلاعات استفاده کنن یا برای بچه هایی که دنبال کار می گردن بشه یه جورایی کار پیدا کرد.

بچه هایی که با این کار موافقن بیان و نظر بدن و آدرس ایمیلشون هم برای ارتباط به ما بدن.

[ دوشنبه بیست و هشتم فروردین 1391 ] [ 15:21 ] [ محمد عرب ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

(جهل بی سوادی نیست جهل خود را خدا دانستن است...)
این وبلاگ به منظور گرد آوری فرهیختگان و دانش آموختگان دانشگاهی شهر بافران و به وجود آوردن محیطی علمی برای هم ولایتی های عزیز می باشد .از شما دانشجوی عزیز تقاضا می شود با ما همکاری کنید.